KVITESEID BYGDESOGE
I
Ættesoga

PAUS
 

I.   Hans Olufsøn Paus f. ikr. 1500 d. 1570. Kannik ved Maria-Kyrkja i Oslo.
II.   Povl Hansøn Paus f. ikr. 1545 d. ikr. 1602. Handelsmann. Truleg 2 sønir, Hans og Peder.
1.   Hans f. ikr. 1587 d. 1648 ~ I ikr. 1614 med dotter til Andreas Nielsøn, borgarmeister i Oslo. II 1634 Ingeborg Lemmich. Hans var s.prest i Fredrikstad.
2.   Peder f. 1590 d. 1653 ~ ikr. 1622 Johanne Madsdotter i Skien. Ho II 1655 Amund Morland, s.prest.
- Peder Paus var rektor ved Skiens latinskule 1617, i 1618 kapellan og ikr. 1622 s.prest i Vinje, 1633 s.prest i Kviteseid. Døde der 1653.
III.   Peder Povlsen Paus, s.prest, og Johanne Madsdotter. 6 born: 3-5 f. i Vinje 6 f. i Oslo 7-8 f. i Kviteseid.
3.   Povl f. 1625 d. 1682 ~ 1653 Ingerid Johnsdotter f. 1632. Far: John Trinnepol, borgarm. i Skien.
4.   Inger f. 1627 ~ I 1648 Claus Clausøn Koster d. 1657 i Danmark. II 1663 Olaf Torstensen, hand.m., Skien.
5.   Hans f. 1631(?). U.offiser, furer.
6.   Hedvig f. 1633 ~ I 1656 Gunnar Torsson (Fjågesund 13) II 1669 Frantz Cudrious, forv. på Fossum, f. 1611 i Frankrike d. Fossum 1676. III 1680 Daniel Torstensøn, hand.mann i Skien.
7.   Christine f. 1636 ~ 1666 Jens Madsen, korporal. I 1617 fekk han bygselbrev på Eikland for livstid.
8.   Mads d. ung i Kviteseid.
 
Etter Povl Pedersen Paus: 3 ættleggir.
A. Hans Paulsen Paus.
B. Cornelius Paulsen Paus.
C. Johannes Pålsson Skeie. Sogo om han og ætti hans, sjå Halvor Nordbø:
Ættesogor frå Telemark.
IV.   Povl Pedersøn Paus, s.prest i Hjartdal, og Ingerid Johnsdotter. 9 born. Av dei 4.
9.   Hans f. 1656 d. 1715 ~ ikr. 1684 Susanne Amundsdotter Morland f, 1670 d. Neset 1747. Ættlegg 1.
10.   Gerhard f. 1659 d. 1708 ~ Ragna Johannesdotter. Erv. ukjende. B:Hjartdal.
11.   Comelius f. 1662 d. 1723 ~ Valborg Jørgensdotter Ravn (Raufn) d.1726. Sjå Blom. Ættlegg 2.
12.   Johannes f. 1666 d. 1746 ~ Gro Haraldsdotter Nordbø f. 1658 d. 1741. - Dei andre 5 borni: Peder f. 1654 d. 1659. Christine f. 1658, Mathias (Mats), Aase, Christen f. 1670. Av desse var Mathias offiser (inf. kapt.) gift og hadde 2 døttar, dei andre ukjende.
 
A. Ættleggen Hans Paulsen Paus, 3 greinir.
V.   Hans Paulsen Paus, s.prest i Kviteseid, og Susanne Amundsdotter.
13.   Peder f. 1691 d. 1759 ~ Hedvig Coldevin Corneliusdotter (Paus 112) f. 1711 d. fyri 1771. Grein 1.
14.   Christen d. 1746 ~ Ellen Hansdotter, prestedotter frå Gjerstad f. 1689 d. 1763. Grein 2.
15.   Amandus d. 1764 Karen Knutsdotter (ukj.) Grein 3.
 
Grein 1.
VI.   Peder Hansen Paus, s.skrivar øvre Telemark, og Hedvig Coldevin Corneliusdotter. 2 born. B: Nordigard Midtsund.
16.   Hans f. 1720 d. ikr. 1774 ~ Andrea Jaspare Nissen f. 1725 d. 1772.
17.   Susanne ~ Adam Adamsen Ziener.
VII.   Hans Pedersen Paus, s.skrivar øvre Telemark, og Andrea Jaspare f. Nissen. 13 born f. i Kviteseid. 3 døde. B: Holtan.
18.   Catharine Medea Mai f. 1750.
19.   Nicolai Nissen f. 1751 d. Kjeldal 1841 ~ Marthe Isaksdotter (ukj.) f. 1776 d. Homman 1820.
20.   Christiane f. 1752 ~ 1794 Em. Niels Windfeld, s.prest i Kviteseid f. i Jylland 1735 d. i Kviteseid 1810.
21.   Hans Nicolai f. 1755 d. Midtbøen 1826 ~ I Dorthe Marie Usler (sjå Stranna: Lunde s. 127) f. 1758 d. 1817 ~ 1826 Birgit Olavsdotter (Svanajord 120) f. 1797 d. 1859.
Ho ~ II 1836 (sjå Aadne 0.).
22.   Paul f. 1756.
23.   Cornelius f. 1757.
24.   Herman Arentz f. 1759.
25.   Christian Biilow f. 1766.
26.   Adam Ziener f. 1766.
27.   Elisabeth Sophia f. 1768.
VIII.   Nicolai Nissen Paus, lensm. i Kviteseid og Marthe Isaksdotter. 9 born f. Midtsund. 2 døde. - Nicolai Paus, em. hadde ei dotter Ingerid f. 1822. Mor: Margrete Olavsdotter Gullbekk.
28.   Hans f. 1778.
29.   Isak f. 1780.
30.   Peder f. 1781.
31.   Paul f. 1783 d. Kjeldal ~ 1808 Dorte Haraldsdotter Kjeldal.
32.   Andrea Jaspare Nissen f. 1785 ~ 1804 Jørund Jørundsson (Gjelstad 10).
33.   Adam Ziener f. 1788.
34.   Anne Dorothea f. 1792 ~ I 1809 Halvor Hansson Brauti (Hasleberg 25) II 1824 Johannes Tveit (Bjåland 65).
35.   Ingerid f. 1821 ~ 1840 Jens Mathiasson (Rui 15).
VIII.   Hans Nicolai Paus, timmermerkjar, og I Dorte Maria Usler. II Birgit Olavsdotter. I 2 born. II 1 son.
36.   Hans f. 1782 d. 1856 ~ N.N. - Hans var skipper, løytnant og kjøpm. i Stavern. Av borni:
a. Casparine Mathilde f. 1819 ~ 1842 Fredrik Hansen (Blom 35).
37.   Peder f. 1786.
38.   Hans f. 1826 d. Jorde 1896 ~ 1852 Anne Karine Amundsdotter (Sundt 3) f. 1831 d. Jorde 1900.
IX.   Paul Nicolaisen Kjeldal og Dorte Haraldsdotter. 9 born. B: Kjeldal.
39.   Marte f. 1809 ~ Nils Larsson Plassen f. 1807.
40.   Halvor f. 1811 d. 1894 ~ 1836 Asberg Halvorsdotter Baksås f. 1817 d. 1894. B: Espevalen.
41.   Gro f. 1813 ~ 1832 Olav Tomasson Lunde f. 1803.
42.   Andrea f. 1816 ~ 1837 Jørgen Aslaksson Smukkestad f. 1810 d. 1878.
43.   Gunnhild f. 1818 ~ I 1843 Andres Talleivsson (Øyan 94). II 1853 Per Halvorsson Syftestad (Grave 10).
44.   Nicolai f. 1822. B: Eie ~ 1845 Ingeborg Halvorsdotter Baksås. B: Eie.
45.   Harald f. 1824 d. U.S.A. ~ I 1845 Ingeborg Aslaksdotter Tveitan f. 1819 d. Midtsund 1851. II 1856 Agnete Kristine Ellingsdotter Flom f. 1833 d. U.S.A.
46.   Hans f. 1826 d. Haukom 1866 ~ 1846 Egeleiv Olavsdotter (Gotuholt 8) f. 1836.
47.   Olav f. 1832 d. U.S.A. ~ 1858 Birgit Olavsdotter (Gotuholt 11) f. 1834 d. U.S.A.
IX.   Hans Hansson Jorde, korporal, og Anne Karine Amundsdotter. 9 born, 2 døde.
  F.stad: 48 f. Pyklimot 49 f. Lid 50 f. Nørstrud 51 f. Nordgarden 52-53 f. Nørstrud 54 f. Jorde.
48.   Hans f. 1853 d. U.S.A. ~ 1877 Maren Olavsdotter (Gregar 10) f. 1848 d. U.S.A. 2 born f. Rui.
a. Aaste f. 1880. b. Hans f. 1882.
-Hans og Maren m/ 2 born til U.S.A. 1884.
49.   Marte f. 1856 ~ 1885 Eivind Leivsson Uppgarden (Huvestad 133).
50.   Amund Andreas f. 1859. - U.S.A. 1883.
51.   Birgit f. 1860. - U.S.A. 1884.
52.   Olav f. 1864 d. 1880.
53.   Knut f. 1867 d. 1881.
54.   Anne Christine f. 1869 d. 1873.
X.   Halvor Paulsson Kjeldal og Asberg Halvorsdotter. 5 born. B: Espevalen.
55.   Halvor f. 1839. B: Flom ~ 1862 Liv Olavsdotter Flom f. 1840.
56.   Tor f. 1845 d. 1920 ~ Kristine Kristiansdotter Sørvik, Namdalen.
57.   Nicolai f. 1854 d. 1882 ~ Dordi Johannesdotter.
58.   Harald Paus, bokh. ~ Karoline Olsdotter Fen.
59.   Marte ~ Hans Fen.
X.   Nicolai Paulsen Kjeldal og Ingeborg Halvorsdotter. 5 born. B: Eie.
60.   Paul f. 1845 ~ 1872 Maria Knutsdotter Kjeldal f. 1848. B: Kjeldal.
61.   Halvor f. 1848 ~ Dordi Mikkelsdotter Flom (Øy 119) f. 1849. B: Eie.
62.   Tor f. 1851 ~ Aslaug Nilsdotter Fosse. B: Eie nedre.
63.   Dortea f. 1855 ~ Halvor Olavsson Susås.
64.   Harald f. 1856 ~ Anne Olavsdotter Gåthaug.
X.   Harald Paulsen Midtsund og I Ingeborg Aslaksdotter. II Agnete Kristine Ellingsdotter. I 3 born, 2 døde. II 8 born, 3 døde.
65.   Dorte f. 1848 ~ 1872 Gunnar Pettersson Vrå (Mandt 67).
66.   Ingeborg f. 1857.
67.   Elling f. 1860. - U.S.A.
68.   Torborg f. 1865. -U.S.A
69.   Gunnhild f. 1868. -U.S.A
70.   Marte Marie f. 1871. - U.S.A. 1886.
  - Harald og Agnete m/ 3 born til U.S.A. 1886. - Frå Midtsund.
X.   Hans Paulsen Midtsund og Egeleiv Olavsdotter. 7 born, 2 døde. 71 f. Haukom 72-75 f. Midtsund.
71.   Olav f. 1847 d. 1848.
72.   Paul f. 1849.
73.   Dorte f. 1852.
74.   Tarjer f. 1860 d. 1867.
75.   Olav f. 1865.
X.   Olav Paulsen Kjeldal og Birgit Olavsdotter. 7 born. 1 dødf. 76 f. i Bø 77-81 f. Bakken v. Holtan.
76.   Paul f. 1860.
77.   Olav f. 1864.
78.   Hans f. 1867.
79.   Tarjer f. 1870.
80.   Dorte f. 1873.
81.   Aslak f. 1876.
  - Olav og Birgit m/ 6 born til U.S.A. 1879.
- Olav og Birgit hadde flutt til Bø i 1860. I 1863 flutte dei frå Bø til Bakkeni Kv.
XI.   Halvor Halvorsson Kjeldal og Liv Olavsdotter.
82.   Halvor f. 1885 ~ 1916 Anne Eivindsdotter (sjå Hustveit 48) f. 1893. B: fyrst på Kjeldal frå 1950 på Dalen.
a. Liv f. Kjeldal 1917 ~ 1948 Olav Fiskum, lektor, Verran. B: Hommelvik.
b. Olav f. Kieldal 1920 ~ 1950 Karen Knutsdotter Greibrok. Han døde 1951.
 
Grein 2.
VI.   Christen Hansen Paus, lensm. i Kviteseid, og Ellen Hansdotter. 4 born. Sk. Spjotsodd 1733.
83.   Paul d. fyri 1774. Sjømann, d. i utlandet.
84.   Hans d. fyri 1759. Kapellan i Seljord, s.prest i Sauherad.
85.   Ellen Marie f. 1720 d. 1742 ~ 1741 Em. Harald Torsen Berg. (Han III Dorothea Povlsdotter Post.)
a. Kristian f. 1742.
86.   Susanne f. 1727 ~ 1744 Jens Christophersen (Blom 6).
 
Grein 3.
VI.   Amandus Hansen Paus og Karen Knutsdotter. 8 born. B: Flom.
87.   Susaruie f. 1721 ~ 1755 Nils Rasmusson Bakka.
88.   Hans f. 1724.
89.   Knut f. 1726.
90.   Anne f. 1728 ~ 1755 Jørund Hansson (Øy 12).
91.   Aase Christine f. 1731 ~ I 1760 Gunnar Hansson Fj.sund (Øy 13). II Mikkel Olavsson Tveit, Flåb. f. 1750.
92.   Abraham f. 1735 ~ I N.N. II N.N.
93.   Paul f. 1736 ~ N.N.
94.   Amund f. 1740.
VII.   Abraham Amandusen Paus og I og II. -Abraham ei dotter f. 1765. Mor: Anne Andresdotter Saltevje.
95.   Anne f. 1765 ~ 1787 Aasmund Ledvorsson Krossbakkan (Ledvor 6).
96.   Karen f. 1765.
97.   Gunnhild Catharina 1767.
98.   Lars f. 1772.
99.   Elisabeth Heden f. 1775.
100.   Hans Andreas f. 1777.
101.   Christen f. 1779.
102.   Peder f. 1779.
VII.   Paul Amandussen Paus og N.N.
103.   Margrethe Marie f. 1770 d. 1845 ~ Peder Nicolai Zernichow, sjef for Vesterlenske reg. f. 1754 i Kr.sand.
104.   Karen Catharine f. 1774.
105.   Amandus f. 1778. - 1801 er han til sjøs.
 
C. Ættleggen frå Cornelius Paulsen Paus.
V.   Cornelius Paulsson Paus, s.skrivar i øvre Telemark, og Valborg Jørgensdotter f. Ravn. 8 born f. Håtveit i Lårdal.
106.   Inger Margarethe d. fyri 1723 ~ Bøje Quist, løytn. 3 sønir: Cornelius, Hans, Fredrik.
107.   Paul f. 1697 d. i Kviteseid 1768 ~ 1724 Martha Christophersdotter (Blom 4) f. 1699 d. i Lårdal 1755.
108.   Jørgen f. 1700 d. fyri 1771 ~ 1740 Johanne Willumsdotter Aarøe. 2 born. B: Kragerø.
a. Abraham. B: Aarøe v. Kragerø.
b. Valborg ~ Jens Eilevsson Aakre i Sannidal.
109.   Fredrik f. 1701 d. fyri 1771 ~ N.N. 2 born. B: Kragerø. a. Anders B: Kragerø. b. Valborg f. 1741.
110.   Maren f. 1707 d. fyri 1771 ~ John Fredrik Rohland, Kragerø. 5 born. a. Christian. b.-e: 4 døttar som ingen visste namnet på i skifte på Midtsund 1771.
111.   Anne Christine f. 1709 d. ikr. 1731 i Kragerø. Sk. Neset 1731.
112.   Hedvig Coldevin f. 1711 ~ Peder Hansen (Paus 13). Sk. Midtsund 1771 og 1776.
113.   Valborg f. 1716 d. 1725. Ug.
VI.   Paul Corneliusen Paus, prokurist, og Marthe Christophersdotter. 5 born f. Håtveit. B: Lårdal.
114.   Johanne f. 1723.
115.   Cornelius f. 1726 ~ 1761 Christine Olsdatter Falck, Kongsberg f. 1723 d. 1798.
116.   Valborg f. 1739 ~ Nils Falck, smed på Kongsberg. a. Ein son. - 1769 er «Jomfru Valborg Paus, 30 år og søn 12 år», med mad. Hedvig Paus på Midtsund.
117.   Anne Christine ~ 1761 Johannes Knudsen, «Monseur og Prokurator», frå Danmark. B: Neset.
118.   Catharine Medea Mai f. 1741 ~ 1763 Anton Jacob Coucheroung, løytn. og tollkontr. f. 1733 d. 1802.
VII.   Cornelius Paulsen Paus, skoginspektør, og Cristine Olsdotter. 3 born.
119.   Martha f. 1761 ~ 1786 Hans Jensen (Blom 17).
120.   Hedvig Christine f. 1763 d. 1827 ~ Johan Andreas Oltenburg, kjøpm.
121.   Ole f. 1766 d. 1855 ~ Johanne Cathrine Plesner. a. Christen Cornelius, byfut i Skien.
VII.   Anne Christine Paus og prokurist Johannes Knudsen. 7 born, 3 døde. B: fyrst i Lårdal, 1760 åri på Neset.
122.   Kirsten f. 1761.
123.   Paul f. 1764.
124.   Arnoldus Anderlev f. 1769.
125.   Cornelius f. 1770.[KVITESEID INDEX]   [GENEALOGY HOME PAGE]